องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]53
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]1
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]54
4 ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1ต.ต. 61-30 ก.ย.62 [ 30 ก.ย. 2562 ]2
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 4ประจำงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]0
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]1
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2562 ]0
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]0
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]0
10 ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1ต.ต. 61-31 มี.ค.62 [ 31 มี.ค. 2562 ]0
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2562 ]0
12 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]0
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]0
14 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]133
15 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ช่วงที่2 [ 5 ต.ค. 2561 ]146
16 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 [ 5 ต.ค. 2561 ]140
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]1
18 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 [ 4 ส.ค. 2561 ]130
19 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ช่วงที่ 1 [ 5 เม.ย. 2561 ]114
20 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2561 ]131
21 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 [ 4 ม.ค. 2561 ]120
22 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ต.ค. 2560 ]155
23 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]205
24 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]209
25 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]203
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]183
27 งบรายรับ-รายจ่าบตามงบประมาณปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]217
28 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]204
29 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]198
30 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]219
 
หน้า 1|2