องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]13
2 การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]88
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]32
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]91
5 ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1ต.ต. 61-30 ก.ย.62 [ 30 ก.ย. 2562 ]32
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 4ประจำงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]26
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]33
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2562 ]27
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]32
10 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]35
11 ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1ต.ต. 61-31 มี.ค.62 [ 31 มี.ค. 2562 ]28
12 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2562 ]32
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]29
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]32
15 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]163
16 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ช่วงที่2 [ 5 ต.ค. 2561 ]176
17 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 [ 5 ต.ค. 2561 ]171
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]31
19 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 [ 4 ส.ค. 2561 ]162
20 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ช่วงที่ 1 [ 5 เม.ย. 2561 ]145
21 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2561 ]166
22 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 [ 4 ม.ค. 2561 ]159
23 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ต.ค. 2560 ]188
24 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]236
25 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]247
26 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]238
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]213
28 งบรายรับ-รายจ่าบตามงบประมาณปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]251
29 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]237
30 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]231
 
หน้า 1|2