องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]64
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]11
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]70
4 ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1ต.ต. 61-30 ก.ย.62 [ 30 ก.ย. 2562 ]12
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 4ประจำงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]7
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]12
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2562 ]10
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]12
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]11
10 ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1ต.ต. 61-31 มี.ค.62 [ 31 มี.ค. 2562 ]10
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2562 ]14
12 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]10
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]10
14 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]147
15 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ช่วงที่2 [ 5 ต.ค. 2561 ]156
16 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 [ 5 ต.ค. 2561 ]149
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]10
18 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 [ 4 ส.ค. 2561 ]144
19 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ช่วงที่ 1 [ 5 เม.ย. 2561 ]128
20 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2561 ]144
21 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 [ 4 ม.ค. 2561 ]135
22 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ต.ค. 2560 ]166
23 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]215
24 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]225
25 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]216
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]196
27 งบรายรับ-รายจ่าบตามงบประมาณปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]230
28 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]217
29 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]210
30 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]233
 
หน้า 1|2