องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่  10 - 16  กันยายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ วัดบ้านด่านติง  วัดบ้านจันอัด  และศาลาประชาคมหมู่ 4