องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและฝึกการแปรรูปอาหาร


เมื่อวันที่  16  กันยายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ร่วมกับองค์กรพัฒนาสตรีตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและฝึกการแปรรูปอาหาร  ตำบลจันอัด    ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด