องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นขนาดเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นขนาดเล็ก  ณ  โรงเรียนบ้านด่านติง