องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6