องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563


เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2563องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563