องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการ Big cleaning Day ประจำปี 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ(แหล่งน้ำบริเวณจุดผลิตประปา บ้านด่านติง ตำบลจันอัด


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการ Big cleaning Day ประจำปี 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ(แหล่งน้ำบริเวณจุดผลิตประปา บ้านด่านติง ตำบลจันอัด