องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด